Sağlık alanında birçok hizmeti teknoloji ile birleştiren ve her geçen gün sağlık alanında inovasyon yaratan bir marka olarak, marka konumlandırmasını sağlık alanında inovasyon mottosu ile özdeştiren Nova Clinic, sağlık alanında kullandığı birçok teknoloji ve inovasyonun sağlık alanında olmazsa olmaz bir marka değeri olarak tanımlamaktadır. Gerek kurumsal gerekse bireysel alanda sunduğu sağlık hizmetinde sürekli iyileştirme çalışmalarına ağırlık veren Nova Clinic, aktif yaşam alanlarında etki alanını her geçen gün genişletmektedir.

SBAR Tekniği ve Nova Clinic

SBAR tekniği ile hastanın tedavi sürecinin başından sonuna kadar, hastanın tanı ve tedavilerini gözlem ve kayıt altında tutulan Nova Clinic, özellikle kurumsal alanda verdiği sağlık hizmeti ile her gün yüzlerce tanı ve tedavi süreçlerini analiz etmekte ve sağlık süreçleri ile ilgili kaizen çalışmalarına ağırlık vermektedir.

SBAR, açılım olarak;

S; Situation (Durum):

● Hastanın Kimlik Bilgileri
● Doktor Bilgileri
● Hastanın Geliş Nedeni ve Şikayeti
● Hastanın Yatış Tarihi
● Hastanın Alerji Bilgileri (varsa)

B; Background (Geçmiş)

● Hastanın Özgeçmişi
● Hastanın Kullandığı İlaçlar
● Hastanın Ağrı Durmu
● Yatış Tanısı

A; Assessment (Değerlendirme)

● Hastanın Yaşam Bulguları
● Hastanın Sistem Değerlendirme Bulguları
● Hasta için Kullanılan Pansuman ve Drenler
● Hastanın Risk Değerlendirme Sonuçları
● Kritik Değerlendirme Sonuçları (varsa)
● Konsültasyon Durumları

R: Recommendation (Öneriler)

● Planan Tetkik Aşamaları
● Planan Bakım Süreci
● Öneriler

Nova Clinic, alanında uzman sağlık personeli ile hayatın ve insanın olduğu hemen hemen her yerde binlerce insanın hayatına kusursuz sağlık mottosu ile temas etmekten temas etmekten gurur duymaktadır.