İş Yeri Sağlık Hizmeti Yasal Bir Sorumluluk

İşyeri sağlık hizmeti, çalışanların korunması ve şartların iyileştirilmesi için önemlidir. İşveren yasal sorumludur.

İş Yeri Sağlık Hizmeti Yasal Bir Sorumluluk

İşyeri sağlık hizmeti, çalışma şartlarını çok daha kaliteli hale getirmek amacıyla yapılır. İşyerinde pek çok çalışan bulunur. Çalışanlar, işin yürütülmesi sırasında birtakım problemlerle karşılaşabilir. Bu tür durumlarda bilirkişiye başvurmak hayat kurtarıcıdır.  İşyeri hizmeti içerisinde yer alan her uygulama, personeli korumak ve daha iyi şartlar sunmak amacıyla yapılır.  Üstelik personelin sağlığını koruma altına almak işverenin yasal  sorumluluğudur.

İşyeri Sağlık Hizmeti Nedir?

İşyeri sağlık hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği  için yapılan faaliyetlerin tamamına verilen isimdir.  İşyeri sağlığı hizmeti kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılır.  Hizmetin asıl amacı iş kazalarının ve oluşabilecek meslek hastalıkların önüne geçmektir. İşyeri sağlık hizmeti bu konuda işverenlere destek olur. İş güvenliğinin bilirkişiler tarafından yürütülmesi, uygunsuz sağlık koşullarının iyileştirilmesinde yardımcı olur.

İşyeri Sağlık Hizmeti Neden Gereklidir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her personelin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması gerekmektedir.  Personelin uygun fiziki şartlarda çalışabilmesi için işletmenin iş sağlığı kriterlerine uygun olması gerekir.  Mesleki sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak ve riskleri yok etmek için yapılan işyeri sağlık hizmetleri, bu kriterleri karşılar nitelikte olmalıdır.  Bu nedenle ilk yardım ve acil tedavi gibi koruyucu sağlık uygulamaları için işyeri sağlık hizmeti alınmalı ve tüm süreç profesyonel bir şekilde yürütülmelidir.

İşyeri Sağlık Hizmetinin Görevi Nedir?

İşyeri sağlık hizmetinin görevleri bakanlık tarafından yayımlanan ”Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ye göre belirlenir.  Bu görevlerden bazıları şunlardır:

  • İşyeri Hekimi Görevlenmek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince  işletmelerde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu vardır.   Eğitim programlarını başarılı bir şekilde  tamamlayan ve sınavı geçen kişilere işyeri hekimi unvanı verilmektedir. İşyeri hekiminin miktarı, işletmede bulunan tehlike grubu ve çalışan sayısına göre belirlenir.  Belirlenen kriterler gözetilerek işyerinde bulunması gereken hekim sayısı hesaplanır. Hesaplanan hekim sayısı kadar hekim görevlendirilerek işyerinin  güvenliği sağlanır.

  • İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleri Yapmak

İşyeri sağlığı hizmeti tarafından görevlendirilen hekim, çalışanların sağlığını kontrol eder. Bu amaçla personelin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmayacağını ölçer.  Bu nedenle işletmelerde göreve başlayacak  kişinin  “işe giriş” muayenesi yapılır.  Ayrıca veri toplamakla yükümlü kişiler, çalışan personelin işe dönüş muayenesi de yaparak gerekli evrakları ve bilgileri arşivler.

  • Sağlık Taramaları Yaparak Çalışanları Takip Etmek

İş sürecinin başarılı ve düzenli bir şekilde ilerlemesi için çalışanların sağlıklı bireyler olması önemlidir. Bu nedenle işyeri sağlık hizmeti belirli aralıklarla çalışanları muayene eder. Muayene sıklığı işin tehlike derecesine göre değişiklik gösterir. Çalışanlar için gerekli tıbbi tahliller ve tam fiziki muayene yapılır. Bu sayede sağlıklı bireyler çalışmasına devam eder ve gerekli bilgiler döküman halinde muhafaza edilir.

İşyeri Sağlık Hizmeti Almanın Avantajları Nedir?

İşyeri sağlık hizmeti iş güvenliği ve iş sağlığı konularında işvereni temsil eder. Resmi süreçlerle yakından ilgilenerek kurumsal alanda eksiklerinizi tamamlar. İhtiyaç duyulan tüm bilgileri detaylı bir şekilde araştırarak arşivler ve yeri geldiğinde bunları kullanır.  Ön incelemeler yaparak mevcut işyeri güvenliğinizi denetler. Bunun sonucunda eksiklikleri bildirerek tamamlanması için çözümler sunar. Eksiklerin giderilmesi için tespit ve önerilerde bulunur. Gereken tedariği en iyi şekilde sağlayarak işyerinizi daha güvenli bir sisteme dönüştürür.  İşyeri sağlığı hizmeti  her işletmenin yasal yükümlülükleri arasında yer alır.  Siz de işini severek ve kusursuz bir şekilde yapan Nova Clinic ile personelinizin iş güvenliğini sağlayabilir, sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilirsiniz.