Çevre Politikamız

NEXT PLUS A.Ş.  yer aldığı bütün projelerde ve işletmelerde uyguladığı çevresel ve sosyal  sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korumaktadır. Yaptığımız her işin temelinde yatan ‘insan, çevre ve ekonomi’ yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla; çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda gelecek nesillere uzun soluklu ekonomik faydalar da sağlayacağımıza inanıyoruz.

Yürütülen tüm projelerde paydaşlar, yerel halk ve çevre üzerinde olumlu etki yaratmak amacıyla, tüm çalışma alanlarında organizasyon yapısını, yönetim sistemini ve uygulama yöntemlerini her türlü kanun, düzenleme ve standartlara uygun olarak yapılandırmaktadır.