AVM Revir Hizmeti

AVM Revir Hizmeti

Avm revir hizmetinin amacı, çalışan personelin ve müşterilerin sağlık sorunu yaşadığı anlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapabilmektir.  Revir hizmetleri ihtiyaç duyulan anda bireylerin en yakın hastaneye sevk işlemlerinin yapılmasını sağlar. Sevk edilme sürecinde ilk müdahaleyi yapabilmek ve tedarikli olabilmek sağlık koşullarını iyileştirir.

Avm Revir Hizmeti Nedir?

Avm revir hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin  önemli bir dalıdır.   Avm revir hizmeti kapsamında eğitim ve ilk yardım hizmetleri planlanır, organize edilir ve uygulanır. Bu uygulamaların ortak amacı alışveriş merkezlerinin iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmektir.  Avm revir hizmetinde görevlendirilen personelin niteliği ve sayısı satış alanına göre değişiklik gösterir.

Avm Revir Hizmeti Nasıl Belirlenir?

26.02.2016 tarihinde resmi gazetede yer alan 29636 sayılı alışveriş merkezleri hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde revir hizmeti için gereken şartların alt yapısı ve malzemeleri belirtilmektedir. Bu maddeye uygun olarak belirlenen avm revir hizmeti, sağlık koşullarını çok daha ileriye taşımak amacıyla yapılır. İlgili yönetmeliğe göre satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezleri en az bir acil tıp teknisyeni bulundurmalıdır.   Ayrıca imkanlar dahilinde acil tıp teknikeri de bulundurabilir.

20.000 ile 50.000 metrekare arasında olan alışveriş merkezlerinde ise minimum birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri bulundurmak sorumluluğundadır. Acil tıp teknikeri ve acil tıp teknisyeni bulunamayan durumlarda ise en az iki acil tıp teknisyeni bulundurulmalıdır. Daha büyük metrekarelere sahip alışveriş merkezlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık personeli sayısı daha fazladır. Yine yönetmeliğe göre alanı elli bin ile yüzbin metrekare arasında olan alışveriş merkezlerinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri bulunmalıdır.  Satış alanı yüz bin metrekareyi geçen alışveriş merkezlerinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurmak zorunludur.

Avm Revir Hizmeti Neleri Kapsar?

Avm revir hizmeti işyerinin güvenliği için parametrik hemşire ihtiyacını karşılar.  Avm içerisinde yer alan parametrik hemşireler, zamanında müdahale ile yaşam kurtarmayı hedefler.   Düşme, yaralanma gibi ani durumlarda ilk yardım yaparak avm personeline ve müşterilere müdahale eder.  Paramediklerin baş sorumluluklarından biri doğru hasta taşıma teknikleri uygulamaktır. Özellikle kaza yaralanma gibi durumlarda kırık riskine karşılık doğru tekniklerle taşır ve  stabilizasyonu sağlar

Acil tıp teknisyeni (ATT) rahatsızlanan kişilere doğru ve hızlı bir şekilde destek veren kişilerdir. Acil tıp teknisyenin görevleri arasında tansiyon ölçmek, iğne yapmak, kanama durdurmak için müdahale yapmak gibi sorumluluklar yer alır.  Acil tıp teknisyenlerinin ani durumlar sonunda şoka giren kişilere destek vermek,  yangın gibi durumlarda derisi zarar görmüş hastalara yardım etmek gibi çok çeşitli görevleri vardır. Bu nedenle avm revir hizmetleri içerisinde yer alır.
Avm revir hizmetleri,  işyerine ait tüm başvuruların denetiminde ve kayıt edilmesinde etkin rol oynar. Tüm başvuruları protokol defterine kaydederek arşivler. Bu sayede belirlenen dönemlerde elde ettiği tüm istatistikleri toplar. Topladığı istatistikleri yönetim ile paylaşarak sağlık eğitimlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Avm Revir Hizmeti Fiyatları Nedir?

Avm revir hizmeti ne kadar donanımlı olursa o kadar işlevli ve sağlıklı olur.
Avm revir hizmeti fiyatı talep edilen hizmetin hacmine göre değişiklik gösterir. Hizmetin büyüklüğü satış alanı ile doğru orantılıdır. Satış alanı yirmi bin metrekare olan alışveriş merkezleri ile yüz bin üzerinde olan alışveriş merkezlerinin ihtiyaç duyduğu hizmet kapsamı farklıdır. Bu nedenle hizmet talebiniz için Nova Clinic ile iletişime geçebilir, profesyonel bir şekilde  Avm revir hizmeti alabilirsiniz.